Notice: Array to string conversion in /home/vhosting/b/vhost0011662/domains/bontegeiten.nl/htdocs/www/site/templates/themza_j15_13/index.php on line 3
Verslag extra ledenvergadering 15 januari 2011
logo

  Home   Contact   Inloggen  
maandag 17 december 2018

Home - Verslagen - Verslag extra ledenvergadering 15 januari 2011
Verslag extra ledenvergadering 15 januari 2011 Afdrukken
vrijdag 04 februari 2011 13:57

Verslaglegging door A.Holwerda en J.Holtrop


Deze vergadering is uitgeroepen omdat er een schrijven binnen gekomen is van enkele leden met het voorstel tot het wijzigen van het huidige regelement van Fokmoeder.

De voorzitter heet de ongeveer 25 aanwezigen van harte welkom op deze bijzondere bijeenkomst en feliciteert Stal Domsta met het behalen van de status “Erkend Fokcentrum” van de Stichting zeldzame huisdieren.

In het bijzonder worden de heer F.Stolk(NOG) en de heer Kor Oldenbroek (St.ZHDR) welkom geheten.

Met kennisgeving afwezig ; E.Kuipers, Tj.Winter, J.Poppelaars en M.Veldkamp.

Na een helder betoog en uitleg van de heer H.Domine over het nut van melkcontrole en P.Schoenmakers over het verruimen, kwam een discussie op gang. Mede door de inbreng Van de heer Oldenbroek (zeldzame huisdieren) werd het een vergadering in vriendschappelijke sfeer, maar waar wel werd gezegd wat men dacht. De presentaties van de diverse sprekers gaven een goed beeld van de voors en tegens.

Al spoedig bleek dat het navolgen van de Fokgroep wit door de meeste leden niet werd nagestreefd en zo ontstond er tijdens de vergadering het voorstel van, zoals bij de fokgroep Toggenburger; Fokmoeder A en B, want een groot gedeelte van de aanwezige leden, wilde toch de melklijsten c.q. de melkcontrole wel laten voortgaan. Iedereen was zich echter wel bewust van het feit dat de populatie fokmoeders dusdanig is, dat verbreding wel een pre is.

Uiteindelijk heeft de vergadering de volgende voorstellen opgeleverd;

Voorstel 1. Het blijft zo als het nu is.

Voorstel 2. Fokmoeder A en B. Fokmoeder A moet een melklijst hebben met minimaal…..(nog nader te bepalen) CVE (2 voorstellen gelanceerd, 70 en 80). Fokmoeder B moet minimaal 85 punten AV en 85 punten op uier.

Opmerking hierbij is dat de voorstellen met terug werkende kracht per 1 januari 2011 van kracht worden en Fokmoeders die voor 1 jan 2011 Fokmoeder waren, dit ook blijven. Ook besloten is dat eerst aan de eisen moet worden voldaan voor het Fokmoederschap, dus geen systeem met wachtbokken.

De voorstellen zijn door de aanwezige leden als definitief besloten, om in de ALV van Maart ter stemming te brengen. Hierna kan het gekozen voorstel in de ALV van het NOG ter goedkeuring worden voorgelegd.

Na een dankwoord en wel thuis, werd de vergadering gesloten.

 

Copyright NOG Fokcommissie Nederlandse Bonte Geit 2018